Profesní a podnikové vzdělávání


Co se týče vzdělávání, jedná se nepochybně v naší republice o velký paradox. Na straně jedné vzrůstá počet lidí s vysokoškolským vzděláním. Bohužel na straně druhé taktéž přibývá lidí, kteří neukončí ani základní vzdělání. O tom se ví podstatně méně a j to rozhodně alarmující. Určitě je na místě s tím něco dělat.

psaní propiskou.jpg

Mnozí lidé se pohoršují nad tím, kolik máme vysokoškoláků a že to vede k dehonestaci vysokoškolského vzdělávání. Rozhodně to jsou nemístné poznámky. Vzdělání není nikdy na škodu ani na ostudu. Pro zajímavost v celé řadě evropských zemích mají lidé na vedoucích pozicích běžně jen středoškolské vzdělání, zatímco u nás je na pozicích tohoto typu zcela samozřejmé, že lidé mají vysokoškolské vzdělání.

 stůl studenta.jpg

Vzdělávat se má smysl vždy

Zkusme se zaměřit na trochu jinou oblast vzdělávání, které je neméně důležité než běžné formální vzdělávání. V současné době totiž je kladen velký důraz také na profesní a celoživotní vzdělávání. Například pokud člověk zaujímá manažerskou nebo veřejnou funkci, musí absolvovat celé množství školení například na téma komunikace, vedení kolektivu, fundraisigu a podobně. Pro celou řadu odborníků se díky tomu otevírají zajímavé možnosti ve formě lektorování. Nutno říci, že lektorů není mnoho a velmi často například firmy například z Ostravy poptávají lektory z Brna, protože prostě chybí. Jaké mám typy učitelů dospělých?

 

Pojďme si jednotlivé druhy vyjmenovat


  • Konzultant – odborná osoba, která v dané oblasti určí, vysvětluje učební podněty

  • Kouč – funguje v bezprostřední spolupráci. Je to lektor, který se zaměřuje na usměrňování pracovního výkonu, jednání a chování lidí

  • Mentor – pracuje přímo na pracovišti, kde předává zkušenosti

  • Tutor – pracuje s malými skupinami či individuálně. Poskytuje orientaci v učební látce, vyhodnocuje úspěšnost, poskytuje zpětnou vazbu

  • Instruktor – odborný školitel vedoucí praktický výcvik