Výuka žáků pomocí chytrých telefonů a tabletů

V dnešní době si téměř nikdo neumí představit fungovat bez mobilního telefonu, notebooku či tabletu a naprostou nutností je připojení na wifi, abychom byli součástí virálního světa. Na jednu stranu je to špatně, protože dnešní děti tráví nejvíce na telefonu a už si neumí povídat osobně z očí do očí, čímž se začínají stávat asociálními a pak nastane problém, když musí něco vykomunikovat při osobním setkání. Na druhou stranu je při hledání zaměstnání kladen důraz na výborné počítačové dovednosti, jelikož se bez počítače v dnešní době moc neposunete.

mimčo u notebooku

Tedy je dobře, že v převážné většině škol zavedli interaktivní tabule a v některých i výuku pomocí mobilních aplikací. Je to pro žáky mnohem zajímavější forma učení, a tudíž i méně vyrušují s hraním na telefonech. Vzhledem k tomu, že technika se neustále vyvíjí a jde bleskovou rychlostí dopředu, je třeba začít s mladou generací, aby byla schopná se vyvíjet stejně rychle. V dnešní době jsou ohledně technologií mnohem chytřejší děti nežli dospělí, je to i tím, že se v podstatě narodily s telefonem v ruce a následně jsou jako houba, tedy nasávají kvantum informací a jsou schopni je zpracovat a využít. Dospělému člověku to déle trvá, než se zaběhne v něčem novém.

Pokud se tedy institut rozhodne děti vzdělávat touto formou, je třeba mít i kvalifikované vyučující, aby následně nedošlo k tomu, že žáci budou napřed učiteli. Tedy jsou různé vzdělávací kurzy a je třeba se vzdělávat i sám, aby stále přicházel pedagog s novinkami.
učebnice a tablet

Výhody této výuky jsou, že žáci se vzdělávají se zájmem a těší se na další vyučování a následně nemají problém při hledání zaměstnání, alespoň v tomto směru. Ovšem mohou nastat komplikace a to například, když je dítě ze slabších poměrů, a tudíž může dojít k šikaně, že můj telefon je lepší než tvůj apod. Také virální život může vést i ke kyberšikaně, což je šikana pomocí sociálních sítí, může se stát, že pak není úniku a končí tato „legrace“ tragicky.

Tedy technologie používané ve výuce vedou k zamyšlení, zda je podporovat či nikoliv. Má to svá pro i proti.