Proč provádět revizi elektroinstalace

Že elektrický proud v rozvodné síti zabíjí, není žádným tajemstvím. Pokud by vám spadl běžící fén na vlasy do vany, kde se koupete, nepochybně by to skončilo tragicky. Ke smrtelným úrazům však dochází i v docela „nevinných“ situacích, mezi něž patří i závady na elektroinstalaci v bytech. Zabít vás však může i požár, který vznikne právě z tohoto důvodu, třeba v době, kdy zrovna spíte.

elektrikář při práci

Požár vadné elektroinstalace není nic neobvyklého

Statistické údaje, které evidují hasičské záchranné sbory o svých výjezdech, by vám poskytly celkem přesné informace o tom, že závady v elektroinstalaci stále patří k velmi závažným příčinám těchto událostí. Některé z nich jsou zdokumentovány a prezentovány v médiích, a tak tu a tam můžete zahlédnout vyhořelý byt, se zcela zlikvidovanou kuchyní a zdemolovaným vybavením bytu v hodnotách i přes milion korun. Je to smutný pohled, a co teprve likvidace následků požáru – ten nepořádek, mastný šmír, těžko odstranitelné černé fleky a toxický zápach, který je z takového bytu cítit i několik let.

nářadí elektrikářů

Přitom stačí docela málo – mít v pořádku elektrické spotřebiče i rozvody. Cena revize elektroinstalace není tak obrovská, jako následky některých neuvážených kroků, které revizní technik při prohlídce v bytě objeví:

Sevřená prodlužovala pod dveřmi – nevhodně položené prodlužovací šňůry jsou velmi nenápadné zdroje problémů, ale především ohniska požárů. Pokud ji skřípnete pod balkonovými dveřmi či pod psacím stolem, k požáru může dojít kdykoli, třeba v noci, když spíte, nebo v době, kdy v bytě nikdo není přítomen.

Zásuvkové okruhy v hliníku – špatně dotažené šrouby v zásuvkách či rozvodných svorkovnicích anebo přerušené kabely či zpuchřelá izolace – to jsou nejčastější závady, které mohou v požár vyústit velmi rychle. Revizní technik vám v takovém případě může doporučit nejvhodnější řešení podle situace, v jakém stavu se rozvody v hliníku nachází. Někdy vám navrhne i kompletní rekonstrukci elektroinstalace, kdy se staré hliníkové kabely nahradí měděnými.