Technické věci


Co vy a technika? Jste s technikou kamarádi? Já jsem totiž nÄ›které lidi, a to hlavnÄ› ženy, které říkají, že právÄ› s technikou si moc nerozumí a že technika je pro nÄ› moc složitá. Já sice chápu, že technika může být opravdu hodnÄ› složitá a nároÄná, ale věřte mi, že bez techniky by se žádný ÄlovÄ›k už neobeÅ¡el, a to hlavnÄ› bez takové techniky, kterou máte doma. Já mám doma opravdu hodnÄ› techniky, používám hlavnÄ› smart vÄ›ci, takové ty chytré vÄ›ci. Já si myslím, že urÄitÄ› budete vÄ›dÄ›t, co mám na mysli. Ano, mám na mysli tÅ™eba ledniÄku a nebo dokonce mám také už praÄku, kterou můžu ovládat dálkovÄ› pÅ™es mobilní telefon a nebo k této ledniÄce mám také ovladaÄ.

Já mám smart domácnost.

Je to takový speciální ovladaÄ, kterým právÄ› ovládáte praÄku, ledniÄku, takže když jste tÅ™eba v práci a nebo nÄ›kde na výletÄ›, tak ji vlastnÄ› můžete také zapnout. A tohle mám i vÄetnÄ› poÄítaÄe a také mám chytré hodinky. Řeknu vám, že když máte tÅ™eba i chytré žárovky, tak je také můžete ovládat online, a to na dálku. StaÄí vám k tomu jenom nÄ›jaké internetové stabilní kvalitní pÅ™ipojení. Já tohle naÅ¡tÄ›stí mám, pÅ™iplatila jsem si za stabilní a rychlejší internet, protože bez internetu bych se vážnÄ› neobeÅ¡la.

Vždy jsem chtÄ›la růžovou ledniÄku.

Nevím, ale tÅ™eba nÄ›kteří lidé říkají, že nemají rádi techniku a že doma nemají ani televizi, ani nemají poÄítaÄ nebo mobilní telefon. Zakazují dÄ›tem až do patnácti let vÄ›ku. Myslíte si, že tohle je správnÄ›? Podle mého názoru rozhodnÄ› ne. Já si myslím, že když dÄ›ti pochopí co nejdříve, co je to technika a nebo jak technika funguje a nebo jak se o techniku starat, tak je to jenom pro jejich dobro. Znám nÄ›které lidi tÅ™eba, kteří ani ve dvaceti letech neví, jak funguje mobilní telefon a nebo co je to informaÄní technologie. Proto, by lidé se mÄ›li také zajímat o různé vÄ›ci, aby potom techniku pochopili snáze a rychleji, než tÅ™eba mladší dÄ›ti.