Nespoléhejte na babské rady


Možná se vám dostává spousta zaruÄených rad jak se vyhnout mikrospánku. Mluví se o energetických nápojích, kávÄ›, žvýkání žvýkaÄek, poslechu hudby, mluvení se spolujezdcem, hlubokých nádeších a výdeších a podobnÄ›. Pokud jsou problémy s mikrospánkem opakované, mohou je vÅ¡echny tyto rady vyÅ™eÅ¡it pouze krátkodobÄ›. Jedná se v podstatÄ› pouze o doÄasné odsunutí problémů s usínáním za volantem, které je navíc ne vždy efektivní. Navíc nikdy neÅ™eší problémy s mikrospánkem z dlouhodobého hlediska. Je potÅ™eba vÄ›dÄ›t, že kromÄ› banální únavy z dlouhé jízdy může za mikrospánkem stát i závažné onemocnÄ›ní, jakým je spánkové apnoe.

Zajistíme vám řádné vyšetření

Lidé, kteří trpí spánkovou apnoí, mají pÅ™i spánku Äasto problémy nejen s chrápáním, ale i s takzvanými apnoickými pauzami, což není v podstatÄ› nic jiného, než pÅ™estávky v dýchání bÄ›hem spánku. Zanedbáním tohoto problému se ÄlovÄ›k vystavuje nejen abnormální únavÄ› z důvodu nedostateÄného okysliÄení organismu, ale i velice váženým srdeÄnÄ›-cévním onemocnÄ›ním. Máte-li podezÅ™ení na toto onemocnÄ›ní, aÅ¥ už sami u sebe Äi u lidí ve vaÅ¡em okolí, kontaktujte soukromou ORL kliniku LENTE v Plzni. Spánková apnoe a se nesmí podcenit.